Fazy wdrażania zmian organizacyjnych

Gdy przedsiębiorca zamierza zmodyfikować w jakiś sposób jeden z elementów wchodzących w skład całej jego działalności gospodarczej, ma na uwadze to, że nowy projekt czy nowoczesna metoda zadziałają na każdą strukturę jego biznesu. Wpłyną na pewno bardzo istotnie i zauważalnie na jego pracowników, którzy zawsze odczuwają takie modernizacje i różnie na nie reagują. Mogą oni przechodzić przez bardzo interesujące i zupełnie inne fazy, do których wejdą w momencie, gdy nastąpi nowe zarządzanie zmianą w organizacji. Niezwykle istotne jest zatem określenie i przeanalizowanie tych wszystkich faz. Przedsiębiorca powinien zastanowić się nad tym, w których z nich znajdą się jego pracownicy. Dzięki temu lepiej określi idealny moment na przedstawienie im pewnej modernizacji i wcielenie jej w życie.
Fazy, w których mogą znajdować się sami pracownicy
Przy wdrażaniu pewnych zmian pracownicy przeważnie zaczynają znajdować się w podobnych fazach. Tą zdecydowanie najczęściej występującą jest faza negacji. Podwykonawcy przyzwyczajają się bowiem do określonego schematu działania, dlatego gdy ten ma się zmienić, zaczynają go od razu negować, nie mając nawet o nim żadnego pojęcia. To początkowe odrzucenie szybko przeradza się w o wiele poważniejszą złość, która potrafi zaszkodzić całemu przedsiębiorstwu. Zły pracownik, negatywnie odnoszący się do swojego pracodawcy, nie będzie chciał przecież zajmować się nawet najprostszymi zadaniami i szybko z nich zrezygnuje, albo zacznie je po prostu „odbębniać”. Obok złości równie często pojawia się też strach, który jest czymś zupełnie normalnym. Nowoczesne zarządzanie zmianą w organizacji jest oczywiście dla wszystkich wykonawców lekko przerażające, bo nie wiedzą oni, czego mogą się po nim spodziewać. Ich lęk powinien zwalczyć sam ich pracodawca, objaśniając im dokładnie, na czym konkretne modernizacje będą polegać, w jakim celu chce on je przeprowadzić i jaki przyniosą one skutek. Pracownicy zapoznani z nowym projektem na pewno będą odnosić się do niego w bardziej pozytywny sposób, zarządzanie zmianą w organizacji pracy jest przydatne.